Проверочная работа

Избранное

Проверочная работа
1.Напишите слова так, чтобы получились предложения:

 1. есть, меня, У, игрушки, новые.

___У меня есть новые___игрушки. __________________

 1. У, красивая, есть, тебя, кукла.

У тебя естъ красивая кукла.____________________

 1. меня, синяя, У, ручка, есть.

__У меня есть синяя ручка. ________________________________

 1. тебя, есть, маленькая, кошка, У

__У тебя есть маленькая кошка._________

 1. У, хороший, есть, меня, друг.

__У меня  есть хороший друг.________________________

2.Вставьте слова мой, моя.

 1. Это ______мой____ дом.
 1. Это ______моя____ сестра.
 1. Это ____мой______ друг.
 1. Это ____моя ______ кошка.
 1. Это ______мой ____ карандаш.
 1. Это ____мой______ самолёт.
3.Измените порядок букв, найдите слово и запишите.
ДЁМ-мёд    УЙЛЕ  — улей   ТАРВА-трава     ПЕЧЛА-пчела     СЛЕНЦО-солнце

4.Подберите слова к вопросам кто? что?
ваза, ученик, книга, дедушка, лошадь, корова, сумка, кукла, ведро, девочка

КТО -ученик, дедушка, лошадь, корова, девочка

ЧТО-ваза , книга, сумка, кукла, ведро

Реклама

Առաջադրանք

1. Բառարանի օգնությամբ բացատրիր ընդգծված բառերը:

հատընդհատ — ընդհատական, պարբերաբար ընդհատվող

հախուռն — համարձակ, խիզախ

տարակուսել — կասկածել

պատկառանք — հարգանքի զգացում, պատիվ, պատվազգացում

քաղցած — սոված

քյոխվա — գյուղի կառավարիչ, տանուտեր, գյուղապետ

2. Պատմվածքից դուրս գրիր քեզ համար անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

սաստիկ — խիստ

մուրացկան — աղքատ մարդ

գզիր — գյուղապետին ենթարկվոզ մարդ

3. Պատմվածքից դուրս գրիր Չալանկին նկարագրող հատվածները:

Մեր Չալանկը մի սև, բրդոտ շուն էր, կուրծքն ու վիզը ճերմակ, որ հեռվից թվում էր սպիտակ վզկապ։ Փոքրուց նրա ականջներն ու պոչը կտրել էին, այդ պատճառով ամառը սաստիկ տանջվում էր ճանճերի ձեռից, հողը փոս էր անում` մեջը պառկում, կամ ժամերով մտնում էր թփերի ու լոբիների արանքը և դուրս էր գալիս միայն այն ժամանակ, երբ անծանոթ ոտնաձայն էր լսում բակում կամ անցնող շան հոտ էր առնում։

4. Վերնագրիր առաջին հատվածը:

Չալանկի  պատմությունը

Մաթեմաթիկա

49  Վահան ունե  2 անգամ  ավելին կոֆետ վահան 7 հատ կերավ  և քանաները  հավասաեցին  զուր?կանֆոֆետ

1.7×2=14 կոնֆետ(վահն)

2.14-7=7կոնֆետ(Աիգրան)

51) ա) կշաբաթում  ավառտեց  գիրքը:

I օր՝ քսան  էջ

Մյուս օրերին-ական էջ

Գիրքունի հառցական էջ

1Լուծում 6×30=

2հարց 180+20=200

Պատ.՝200էջ

Խինթիր54) ա) 34243529,3674,3634,3644

3634+5=3639

3639+5=3644

Առաջադրանք

1. Գրի՛ր հաճելի, բարձրանալ, տխրել, լիքը բառերի հականիշները և կազմի՛ր նախադասություններ։

հաճելի-տհաճ, անհաճ, անհաճո, անդուր, անդուրեկան

բարձրանալ-  ցածրանալ, իջնել, նվազել, խոնարհվել, նվաղել

տխրել-ուրախանալ      

լիքը- քիչ, դատարկ,

Ես այսօր անցկացրեցի հաճելի ժամանակ։

Ընկերներով որոշեցինք բարձրանալ  ծառ։

Եղանակը մռայլվեց և երեխաները տխրեցին։ 

Այսօր ես լիքը բերք հավաքեցի։

2. Դո՛ւրս գրիր հինգ ուղղագրական դժվարություն ունեցող բառ( լսվում է մի կերպ, գրվում՝ այլ կերպ)։

ոնց, երգեր, վերադարձավ , երևացին , բարձր,

Առաջադրանք

1. Տեքստից դո՛ւրս գրիր ի՞նչ հարցին պատասխանող տասը բառ։

Ցամոն, դպրոց, դուռ, Բերան, աղբանոց, բակ,  երգ, դասարան, երես, մուր,

2. Գտի՛ր ջղային, անձայն, մաստակ բառերի հոմանիշները տեքստում։

ջղային-չարացած, բարկացած,

անձայն- լուռ 

մաստակ-ծամոն

3. Դո՛ւրս գրիր հինգ բառ, որոնք լսվում են մի կերպ, գրվում՝ այլ կերպ։

ոնց, աղբարկղը, գցեց, մինչև, առողջ,

Թվի ներկայսցմը կարգային գումարիելի տեսք ով

111=1×100+1×10+1  586941=5×100000+8×10000+6×1000+9×100+4×10+1×1

29  ա) 67=6×10+7×1   308=3×100+8×1 4552=4×1000+5×100+5×10+8×1

30 ա)  7 հազ.  +  3հ+3տ+5մ-7335

8×10000+3×1002×10-83020

200000+400+5-200405

33 ա)  34581

փոխ. հետո-54581

54581-34581=20000

Պատ՝.20000-ով

Առաջադրանք

որդի- զավակ, երեխա, տղա          Ես ունեմ խելացի որդի։

տհաճ-անդուրեկան, անհաճելի    Բակից տհաճ հոտ էր գալիս։

ճանապարհ- ուղի                          Գարնանը բոլոր ճանապարհները վերանորոգվում են։             

արտասվել-հեծկլտալ, լաց լինել,   Մարին արտասվում էր շորը կեղտոտվելու համար։ 

անճոռնի- անդուրեկան, անշնորհք, տգեղ     Այսօր կարդացինք անճոռնի ճուտիկի մասին պատմությունը։ 

 

որդի-4տառ 5հնչյուն   

որովհետև- 8տառ 10հնչյուն

երգեր-5տառ 6հնչյուն

ետևից- 5տառ 7հնչյուն

որդին- 5տառ 6հնչյուն

որևէ-4տառ 6հնչյուն    

Առաջադրանք

Եվա— 3տառ 4հնչյուն

արևածագ-7տառ 8հնչյուն

տերևաթափ-8տառ 9հնյչուն

եկեղեցի-7տառ 8հնչյուն

երևալ-5տառ 7հնչյուն

որովհետև-8տառ 11հնչյուն

որդ-3տառ 4հնչյուն

անձրևորդ-8տառ 10հնչյուն

Եղիշե-5տառ 6հնչյուն

երևույթ-5տառ 7հնչյուն

Եվան և Եղիշը դիմավորեցին արևածագը։

Աշնան տերևաթափը գեղեցկացրեց եկեղեցին։

Երևաց անձրևից հետո անձրևավորդը։

Բնության մեջ կան շատ երևութներ։

Այս տարվա միրգը որդոտ է, որովհետև համապատասխան բուժում չի կատարվել։

 

 

 

 

Առաջադրանք

Գեղեցիկ — սիրուն , հմայիչ,

մեծ-խոշոր, հսկա,

գույնզգույն-բազմագույն, գունավոր

կապույտ-երկնագույն

պատուհան-լուսամուտ

արև-արեգակ,

բարի-բարեհոգի, բարեսիրտ

Լինում է   չի լինում մի   բարի հսկա  մարդ է լինում։ Նա լուսամուտը բացեց և տեսավ մի գեզեցիկ լուսավոր օր։ Նա ամբողջ  կյանքում այդպիսի գույնզգույն և արևոտ օր չեր տեսել ։ Պատուհանից երևում էր կապույտ երկինք և բազմագույն դաշտեր։ Գեղեցիկ սարեր ,որ  նման եին մի հսկա , մեծ եղբայրներին ։