Проверочная работа

Featured

Проверочная работа
1.Напишите слова так, чтобы получились предложения:

 1. есть, меня, У, игрушки, новые.

___У меня есть новые___игрушки. __________________

 1. У, красивая, есть, тебя, кукла.

У тебя естъ красивая кукла.____________________

 1. меня, синяя, У, ручка, есть.

__У меня есть синяя ручка. ________________________________

 1. тебя, есть, маленькая, кошка, У

__У тебя есть маленькая кошка._________

 1. У, хороший, есть, меня, друг.

__У меня  есть хороший друг.________________________

2.Вставьте слова мой, моя.

 1. Это ______мой____ дом.
 1. Это ______моя____ сестра.
 1. Это ____мой______ друг.
 1. Это ____моя ______ кошка.
 1. Это ______мой ____ карандаш.
 1. Это ____мой______ самолёт.
3.Измените порядок букв, найдите слово и запишите.
ДЁМ-мёд    УЙЛЕ  — улей   ТАРВА-трава     ПЕЧЛА-пчела     СЛЕНЦО-солнце

4.Подберите слова к вопросам кто? что?
ваза, ученик, книга, дедушка, лошадь, корова, сумка, кукла, ведро, девочка

КТО -ученик, дедушка, лошадь, корова, девочка

ЧТО-ваза , книга, сумка, кукла, ведро

Семейная школа 11.05.-15.05.

1.Подберите антонимы (հականիշ) к словам: рано-поздно, далеко-блиско, здесь-там, утро-ночь, широкий-узкие, холодно-тепло,ласковый-грубый.

2.Подбери синонимы (հոմանիշ) к словам: путь-дорога, работа-труд, горе-беда, враг-противник, конь-лошдь,умный-понятливый, смелый-храбрый, отважный.
3.Как называют растения, которые никто не сажал и за которыми никто не ухаживает?
уличные
дикие
дикорастущие
4.Как называется самая высокая гора на территории Армении?
Хуступ
Арагац
Тегенис
5.В каком отделе продают масло, сыр, йогурт?
молочные продукты
мясопродукты
овощи-фрукты
6.В каком магазине продают тетради и учебники?
«Одежда»
«Продукты»
«Книги»
7.Найди группу, в которой перечислены только домашние звери.
заяц, лиса, лось
курица, утка, индейка
кролик, коза, собака
7.В какое время дня мы завтракаем?
утром
днем
вечером
8. В какое время дня мы ужинаем?
утром
днем
вечером
9.  Соедините слова

хороший                  настроение

хорошая                     поступки

хорошее                     книга

хорошие                    день

чудесный                 картины

чудесная                   лето

чудесное                  погода

чудесные                  друг

 • хороший  друг
 • хорошая  книга
 • хорошее   настроение
 • хорошие  картины
 • чудесный день
 • чудесная  погода
 • чудесное лето
 • чудесныe поступки
10.Напишите короткое сочинение: «Сегодня за окном….»
Сегодня  за окном весенняя погода. Каждое утро я просыпаюсь и смотрю в окно. Мне больше всего интересует погода. Тем более наступает лето и летние каникулы.Если вы посмотрите из окна вы увидете много хорошего.

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ Ապրիլի 27-30

1.Առանձնացրեք կանոնավոր և անկանոն կոտորակները.

6/7, 12/17, 4/5, 8/7, 17/18, 3/3, 6/6, 4/1, 14/25, 14/25, 38/77, 107/108, 33/33, 612/606

 1. Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս.
 • Կանոնավոր կոտորակ 1/2, 12/16, 602/606, 388/396
 • Անկանոն կոտորակ           3/2,  40/40,  544/544,  675/675
 1. Համեմատե՛ք կոտորակները
 • 4/7 > 3/7
 • 6/7 > 6/9
 • 8/14 > 7/14
 • 21/24 = 21/24
 • 11/25 > 5/25
 • 22/31 < 22/23
 • 7/15 = 7/15
 • 3/14 = 3/14
 • 101/205 < 123 / 205
 • 202 /331 < 202 /323
 1. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով
 • 3/5 դմ = 6 սմ
 • 4/5 սմ = 8 մմ
 • 2/5 կգ = 400 գ
 • 3/25 տ = 120 կգ
 • 3/6 ր = 30 վ
 • 4/10 ժ = 24 ր
 • 7/8 օր = 21 ժ
 • 2/10 ժ = 720 վ
 1. Երկու թվերի գումարը 780 է: Առաջին թիվը կազմում է գումարի 3/5 մասը: Որո՞նք ե այդ թվերը:

780×3:5=468 780-468=312

 

 

 1. Ճանապարհի 4/5 մասն անցնելուց հետո զբոսաշրջիկներին մնաց անցնելու 50 կմ: Որքա՞ն ճանապարհ պետք է անցնեին զբոսաշրջ6իկները:

50×5=250

 

Գրքի 2/3 մասը կարդալուց հետո Աննային մնաց կարդալու 30 էջ: Քանի՞ էջից է բաղկացած այդ գիրքը:

30×3=90

 

 1. Երևանից Վայք ճանապարհը կազմում է Երևան-Գորիս ճանապարհի ½ մասը: Քանի՞ կմ է Երևանից Գորիս, եթե Երևանից Վայք 128 կմ է:

128×2=256կմ

 

 1. Մինչև կեսօր ջրով լցվեց 5500 լ տարողությամբ դատարկ ջրավազանի 3/5 մասը: Քանի՞ լիտր ջուր դեռ կարելի է լցնել այդ ջրավազանը:

5500×3\5=3300լ    5500-3300=2200 լ

 

 1. A և B քաղաքաներից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և 3 ժ հետո հանդիպեցին: Առաջին ավտոմեքենան 1 ժամում անցնում է 80 կմ, իսկ երկրորդը՝ 10 կմ-ով պակաս: Հաշվի՛ր A և B քաղաքների հեռավորությունըկմ:

80-10=70կմ\ժ

80×3=240 կմ

70×3=210 կմ

240+210=450 կմ

 1. Առանձնացրեք կանոնավոր և անկանոն կոտորակները.

6/7, 12/17, 4/5, 8/7, 17/18, 3/3, 6/6, 4/1, 14/25, 14/25, 38/77, 107/108, 33/33, 612/606

 1. Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս.
 • Կանոնավոր կոտորակ 1/2, 12/16, 602/606, 388/396
 • Անկանոն կոտորակ           3/2,  40/40,  544/544,  675/675
 1. Համեմատե՛ք կոտորակները
 • 4/7 > 3/7
 • 6/7 > 6/9
 • 8/14 > 7/14
 • 21/24 = 21/24
 • 11/25 > 5/25
 • 22/31 < 22/23
 • 7/15 = 7/15
 • 3/14 = 3/14
 • 101/205 < 123 / 205
 • 202 /331 < 202 /323
 1. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով
 • 3/5 դմ = 6 սմ
 • 4/5 սմ = 8 մմ
 • 2/5 կգ = 400 գ
 • 3/25 տ = 120 կգ
 • 3/6 ր = 30 վ
 • 4/10 ժ = 24 ր
 • 7/8 օր = 21 ժ
 • 2/10 ժ = 720 վ
 1. Երկու թվերի գումարը 780 է: Առաջին թիվը կազմում է գումարի 3/5 մասը: Որո՞նք ե այդ թվերը:

780×3:5=468 780-468=312

 

 

 1. Ճանապարհի 4/5 մասն անցնելուց հետո զբոսաշրջիկներին մնաց անցնելու 50 կմ: Որքա՞ն ճանապարհ պետք է անցնեին զբոսաշրջ6իկները:

50×5=250

 

Գրքի 2/3 մասը կարդալուց հետո Աննային մնաց կարդալու 30 էջ: Քանի՞ էջից է բաղկացած այդ գիրքը:

30×3=90

 

 1. Երևանից Վայք ճանապարհը կազմում է Երևան-Գորիս ճանապարհի ½ մասը: Քանի՞ կմ է Երևանից Գորիս, եթե Երևանից Վայք 128 կմ է:

128×2=256կմ

 

 1. Մինչև կեսօր ջրով լցվեց 5500 լ տարողությամբ դատարկ ջրավազանի 3/5 մասը: Քանի՞ լիտր ջուր դեռ կարելի է լցնել այդ ջրավազանը:

5500×3\5=3300լ    5500-3300=2200 լ

 

 1. A և B քաղաքաներից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և 3 ժ հետո հանդիպեցին: Առաջին ավտոմեքենան 1 ժամում անցնում է 80 կմ, իսկ երկրորդը՝ 10 կմ-ով պակաս: Հաշվի՛ր A և B քաղաքների հեռավորությունըկմ:

80-10=70կմ\ժ

80×3=240 կմ

70×3=210 կմ

240+210=450 կմ

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

Ապրիլի 27-30

 1. Առանձնացրեք կանոնավոր և անկանոն կոտորակները.

6/7, 12/17, 4/5, 8/7, 17/18, 3/3, 6/6, 4/1, 14/25, 14/25, 38/77, 107/108, 33/33, 612/606

 1. Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս.
 • Կանոնավոր կոտորակ 1/2, 12/16, 602/606, 388/396
 • Անկանոն կոտորակ           3/2,  40/40,  544/544,  675/675
 1. Համեմատե՛ք կոտորակները
 • 4/7 > 3/7
 • 6/7 > 6/9
 • 8/14 > 7/14
 • 21/24 = 21/24
 • 11/25 > 5/25
 • 22/31 < 22/23
 • 7/15 = 7/15
 • 3/14 = 3/14
 • 101/205 < 123 / 205
 • 202 /331 < 202 /323
 1. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով
 • 3/5 դմ = 6 սմ
 • 4/5 սմ = 8 մմ
 • 2/5 կգ = 400 գ
 • 3/25 տ = 120 կգ
 • 3/6 ր = 30 վ
 • 4/10 ժ = 24 ր
 • 7/8 օր = 21 ժ
 • 2/10 ժ = 720 վ
 1. Երկու թվերի գումարը 780 է: Առաջին թիվը կազմում է գումարի 3/5 մասը: Որո՞նք ե այդ թվերը:

780×3:5=468 780-468=312

 

 

 1. Ճանապարհի 4/5 մասն անցնելուց հետո զբոսաշրջիկներին մնաց անցնելու 50 կմ: Որքա՞ն ճանապարհ պետք է անցնեին զբոսաշրջ6իկները:

50×5=250

 

Գրքի 2/3 մասը կարդալուց հետո Աննային մնաց կարդալու 30 էջ: Քանի՞ էջից է բաղկացած այդ գիրքը:

30×3=90

 

 1. Երևանից Վայք ճանապարհը կազմում է Երևան-Գորիս ճանապարհի ½ մասը: Քանի՞ կմ է Երևանից Գորիս, եթե Երևանից Վայք 128 կմ է:

128×2=256կմ

 

 1. Մինչև կեսօր ջրով լցվեց 5500 լ տարողությամբ դատարկ ջրավազանի 3/5 մասը: Քանի՞ լիտր ջուր դեռ կարելի է լցնել այդ ջրավազանը:

5500×3\5=3300լ    5500-3300=2200 լ

 

 1. A և B քաղաքաներից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և 3 ժ հետո հանդիպեցին: Առաջին ավտոմեքենան 1 ժամում անցնում է 80 կմ, իսկ երկրորդը՝ 10 կմ-ով պակաս: Հաշվի՛ր A և B քաղաքների հեռավորությունըկմ:

80-10=70կմ\ժ

80×3=240 կմ

70×3=210 կմ

240+210=450 կմ

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

Ապրիլի 27-30

 1. Առանձնացրեք կանոնավոր և անկանոն կոտորակները.

6/7, 12/17, 4/5, 8/7, 17/18, 3/3, 6/6, 4/1, 14/25, 14/25, 38/77, 107/108, 33/33, 612/606

 1. Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս.
 • Կանոնավոր կոտորակ 1/2, 12/16, 602/606, 388/396
 • Անկանոն կոտորակ           3/2,  40/40,  544/544,  675/675
 1. Համեմատե՛ք կոտորակները
 • 4/7 > 3/7
 • 6/7 > 6/9
 • 8/14 > 7/14
 • 21/24 = 21/24
 • 11/25 > 5/25
 • 22/31 < 22/23
 • 7/15 = 7/15
 • 3/14 = 3/14
 • 101/205 < 123 / 205
 • 202 /331 < 202 /323
 1. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով
 • 3/5 դմ = 6 սմ
 • 4/5 սմ = 8 մմ
 • 2/5 կգ = 400 գ
 • 3/25 տ = 120 կգ
 • 3/6 ր = 30 վ
 • 4/10 ժ = 24 ր
 • 7/8 օր = 21 ժ
 • 2/10 ժ = 720 վ
 1. Երկու թվերի գումարը 780 է: Առաջին թիվը կազմում է գումարի 3/5 մասը: Որո՞նք ե այդ թվերը:

780×3:5=468 780-468=312

 

 

 1. Ճանապարհի 4/5 մասն անցնելուց հետո զբոսաշրջիկներին մնաց անցնելու 50 կմ: Որքա՞ն ճանապարհ պետք է անցնեին զբոսաշրջ6իկները:

50×5=250

 

Գրքի 2/3 մասը կարդալուց հետո Աննային մնաց կարդալու 30 էջ: Քանի՞ էջից է բաղկացած այդ գիրքը:

30×3=90

 

 1. Երևանից Վայք ճանապարհը կազմում է Երևան-Գորիս ճանապարհի ½ մասը: Քանի՞ կմ է Երևանից Գորիս, եթե Երևանից Վայք 128 կմ է:

128×2=256կմ

 

 1. Մինչև կեսօր ջրով լցվեց 5500 լ տարողությամբ դատարկ ջրավազանի 3/5 մասը: Քանի՞ լիտր ջուր դեռ կարելի է լցնել այդ ջրավազանը:

5500×3\5=3300լ    5500-3300=2200 լ

 

 1. A և B քաղաքաներից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և 3 ժ հետո հանդիպեցին: Առաջին ավտոմեքենան 1 ժամում անցնում է 80 կմ, իսկ երկրորդը՝ 10 կմ-ով պակաս: Հաշվի՛ր A և B քաղաքների հեռավորությունըկմ:

80-10=70կմ\ժ

80×3=240 կմ

70×3=210 կմ

240+210=450 կմ

Ինչպես փրկել երկրագնդի բնությունը

Ինչ պետք է  անել․որ բնությունը չվնասենք։

Պետք է ծառերը չկտրել, որ մեր օդը մաքուր մնա ու բնությանը վնաս չտանք։

Մենք կոտրում էնք ծառերը, որ թուղթ սարքենք, բայց բնությունը  վնասում ենք ։

Պետք է ատամները լվանալ բաժակով ։

Պետք  է ջրել ցնցուղով բույսերը ոչ թե խողովակով։ Պետք է բաց չթողնել  ջուրը, չօգտագործել անտեղի։

Պետք է հեռուստացույցը,ռադիոն և համակարգիչը  անջատաց պահել,եթե չես օգտագործում։

Պետք է լույսը  անջատաց պահել,եթե սենյակում չես։

Պետք է գնալ ոտքով որովհետև ավտոմեքենաները աղտոտում են օդը  և  կեղտոտում է բնությունը։ 

Պետք է տեսակավորել աղբը օգտագործելով աղբամանը։

Պետք է մաքրել շան հետևից , երբ որ  դուրս ես գալիս զբոսնելու։ 

Քերականություն

 1. Բառակապակցությունների իմաստները մեկական բառով արտահայտի՛ր:

Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող-բարձրահասակ

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ, խիղճ չունեցող-անխիղճ, բարձր ձայնով-բարձրաձայն, միշտ ժպտուն-ժպտերես, դանձը պահելու տեղ-մառան, կապույտաչյա, արքայի որդի-արքայզն, հույների երկիր-Հունաստան,  փոքր էշ-իշուկ, ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ։

2. Հարցում արտահայտող բառը տրված բառերով կամ նրանցով կազմված բառակապակցություններո՛վ փոխարինիր:

Գիրքը որտե՞ղ է:
Պայուսակ, գրադարակ, պահարան, սեղան, ձեռք:

Գիրքը Պայուսակ մեջ է։

Գիրք գրադարակում է։

Գիրք պահարանում է։

Գիրք սեղանի վրա է։

Գիրք ձեռքիս վրա է։

Ի՞նչ հարցին պատասխանող բառերը ո՞ր մասնիկների (վերջավորությունների) և բառերի օգնությամբ դարձրիր որտե՞ղ հարցին պատասխանող:

վրա, մեջ, ում։

3. Մեկ տառ փոխելով՝ տրված բառերից նոր բառե՛ր ստացիր:

Օրինակ՝ որդ-արդ (հիմա),
երդ-երբ
որբ-որդ
որթ-որի
որձ-լոր
որմ-մոր (պատ)
որջ-արջ
որս-որա

հորդ-հորթ
հարդ-հարթ
ուղտ-ուխտ
աղտ-ախտ
գիրք-դիրք

4. Տրված բառերից նորե՛րը կազմիր՝ակ, իկ, ուկ մասնիկներով (ածանցնելով):
Այդ ածանցներն ի՞նչ իմաստ են տալիս.

Ա) Աստղիկ, արկղիկ, թիթեռնիկ, թերթիկ, հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապկ, քաղցրիկ, անուշիկ:

Բ) Գետակ, նավակ, դռնակ (ն), թռչնակ, որդյակ:

Գ) Խոզուկ, տաքուկ, գառնուկ(ն), հարսիկ (ն):

5. Կետերի փոխարեն հատկանիշ ցույց տվող տրված բառերը (ածականները) տեղադրի՛ր: Տրված ու ստացված տեքստերը համեմատի՛ր (ածականները խոսքում ի՞նչ դեր ունեն):

Լայնահուն. հորդահոս, կարկաչուն, արագավազ. սառնորակ, զուլալ, տարբեր, ամենախոր. անուշահամ, բարձր. կապույտ. մաքուր, թափանցիկ, արևոտ. հանդարտ (եղանակ), հարուստ, լեռնային. գեղատեսիլ, ամենամեծ. սքանչելի, գողտրիկ. վճիտ:

Գետնի վրայով Լայնահուն  գետեր, հորդահոս ու կարկաչուն առվակներ են, հոսում: Գետնի տակից արագավազ ու սառնորակ աղբյուրներ են բխում, և երբ նրանց ջրերը որևէ իջվածքում կուտակվում են. Լիճ է գոյանում: Իսկ որքա՞ն զուլալ լճեր կան: Երկրագնդի ամենախոր լճի՝ Բայկալի ափերը երիզող բարձր լեռներն ասես թափանցիկ մշուշի վրա են կախված: Ձգվում է անուշահամ լիճը հարյուրավոր կիլոմետրեր, ու տեղացիները նրան ծով են անվանում: Բայկալը մաքուր  ու հանդարտ ջուր ունի: Արևոտ ու սքանչելի եղանակին լճի հատակը տեղ-տեղ երևում է:Մեր հանրապետությունը լեռնային  գեղատեսիլ լճերով հարուստ  է: Դրանցից ամենամեծը Սևանա լիճն է, որտեղ իշխան ձուկն է բնակվում: Դիլիջանից քիչ հեռու մի գողտրիկ լիճ կա: Նա այնքան վճիտ ջուր ունի, որ նրան Պարզ լիճ են կոչում:

 

 

 

 

 

 

 

 

Առաջադրանք

Do English people like porridge?- Yes, they like porridge very much.

What do the English sometimes eat bread with? — They sometimes eat bread with soup.

How many meals a day do the English have?- They have four meals a day.

When is breakfast time in England?- In England breakfast time is between seven and nine.

What is English people last meal?- Their last meal is dinner or supper.

Do the English eat porridge for breakfast or for dinner?- They eat porridge for breakfast.

Do the English drink a lot of tea?-Ys, they drink a lot of tea.

Do the English drink tea with cups or glasses? -They drink tea with cups.

Do  English people eat much bread? No, they don’t.

What do the English like to eat porridge with?- They like to eat porridge with milk.

What do the English like to drink tea with?- They like to drink tea with milk.

 

Hello, Artur.

Hello, Davit.

What did you eat for breakfast yesterday?

I ate meat, soup and salad. And you?

I ate fish, for breakfast. And for dinner I ate some soup, bread and butter.

Goodbye Artur.

Goodbye. Davit.

Քերականություն

 1. Բառակապակցությունների իմաստները մեկական բառով արտահայտի՛ր:

Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող-բարձրահասակ

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ,

խիղճ չունեցող, բարձր ձայնով, միշտ ժպտուն, դանձը պահելու տեղ, կապույտ աչքերով, արքայի որդի, հույների երկիր,  փոքր էշ, ծաղիկներով զարդարված:

2. Հարցում արտահայտող բառը տրված բառերով կամ նրանցով կազմված բառակապակցություններո՛վ փոխարինիր:

Գիրքը որտե՞ղ է:
Պայուսակ, գրադարակ, պահարան, սեղան, ձեռք:

Ի՞նչ հարցին պատասխանող բառերը ո՞ր մասնիկների (վերջավորությունների) և բառերի օգնությամբ դարձրիր որտե՞ղ հարցին պատասխանող:

3. Մեկ տառ փոխելով՝ տրված բառերից նոր բառե՛ր ստացիր:

Օրինակ՝ որդ-արդ (հիմա),
երդ
որբ
որթ
որձ
որմ (պատ)
որջ
որս

հորդ
հարդ
ուղտ
աղտ
գիրք

4. Տրված բառերից նորե՛րը կազմիր՝ակ, իկ, ուկ մասնիկներով (ածանցնելով):
Այդ ածանցներն ի՞նչ իմաստ են տալիս.

Ա) Աստղ, արկղ, թիթեռ, թերթ, հայր, մայր, տատ, պապ, քաղցր, անուշ:

Բ) Գետ, նավ, դուռ (ն), թռչուն, որդի:

Գ) Խոզ, տաք, գառ(ն), հարս (ն):

5. Կետերի փոխարեն հատկանիշ ցույց տվող տրված բառերը (ածականները) տեղադրի՛ր: Տրված ու ստացված տեքստերը համեմատի՛ր (ածականները խոսքում ի՞նչ դեր ունեն):

Լայնահուն. հորդահոս, կարկաչուն, արագավազ. սառնորակ, զուլալ, տարբեր, ամենախոր. անուշահամ, բարձր. կապույտ. մաքուր, թափանցիկ, արևոտ. հանդարտ (եղանակ), հարուստ, լեռնային. գեղատեսիլ, ամենամեծ. սքանչելի, գողտրիկ. վճիտ:

Գետնի վրայով… ու գետեր, … ու … առվակներ են, հոսում, գետնի տակից … ու … աղբյուրներ են բխում, և երբ նրանց ջրերը որևէ իջվածքում կուտակվում են. Լիճ է գոյանում: Իսկ որքա՞ն … լճեր կան: Երկրագնդի … լճի՝ Բայկալի ափերը երիզող … լեռներն ասես … մշուշի վրա են կախված: Ձգվում է … լիճը հարյուրավոր կիլոմետրեր, ու տեղացիները նրան ծով են անվանում: Բայկալը … ու … ջուր ունի: … ու … եղանակին լճի հատակը տեղ-տեղ երևում է:
Մեր հանրապետությունը … … լճերով  … է: Դրանցից …ը Սևանա լիճն է, որտեղ իշխան ձուկն է բնակվում: Դիլիջանից քիչ հեռու մի … լիճ կա: Նա այնքան … ջուր ունի, որ նրան Պարզ լիճ են կոչում:

 

 

Սասունցի Դավիթ

13

Մելիքի զայրութը

Համբավը տարան Մըսրա Մելիքին.
— Հապա՜ չես ասիլ՝ Դավիթը կրկին
Հոր վանքը շինել, իշխան է դառել,
Դու օխտը տարվան խարջը չես առել։
Մելիք զայրացավ.
— Գընացե՛ք, ասավ,
Բադին, Կոզբադին,
Սյուդին, Չարխադին,
Սասմա քար ու հող տակն ու վեր արեք,
Իմ օխտը տարվան խարաջը բերեք։
Քառսուն կույս աղջիկ բերեք արմաղան,
Քառսուն կարճ կընիկ, որ եկանք աղան,
Քառասունն էլ երկար, որ ուղտեր բառնան,
Իմ տանն ու դըռան ղարավաշ դառնան։
Ու Կոզբադին առավ զորքեր.
— Գըլխի՛ս վըրա, ասավ, իմ տեր.
Գընամ հիմի քանդեմ Սասուն,
Կանայք բերեմ քառսուն-քառսուն,
Քառսուն բեռնով դեղին ոսկի,
Տեղը ջընջեմ հայոց ազգի։
Ասավ, Մըսրա աղջիկ ու կին
Պար բըռնեցին ու երգեցին.
Մեր Կոզբադին գընաց Սասուն,
Կանայք բերի քառսուն-քառսուն,
Քառսուն բեռնով ոսկի բերի,
Մեր ճակատին շարան շարի,
Կարմիր կովեր բերի կըթան՝
Գարնան շինենք եղ ու չորթան։
Ջա՛ն Կոզբադին, քաջ Կոզբադին,
Սասմա Դավթին զարկեց գետին։
Ու Կոզբադին փըքված, ուռած,
— Շնորհակալ եմ, քո՛ւյրեր, գոռաց,
Մինչև գալըս դեռ համբերեք,
Էն ժամանակ պիտի պարեք…

14

Երգով, զորքով Կոզբադին մըտավ Սասուն

Էսպես երգով,
Զոռով-զորքով
Գոռ Կոզբադին մըտավ Սասուն.
Օհան լըսեց՝ կապվեց լեզուն։
Աղ ու հացով,
Լաց ու թացով
Առաջն ելավ,
Խընդիրք արավ.
— Ինչ որ կուզես՝ առ, տա՛ր, ամա՛ն.
Վարդ աղջիկներ, կանայք Սասման,
Դառը դադած դեղին ոսկին,
Միայն թե գըթա մեր խեղճ ազգին,
Մի՛ կոտորիր, մի՛ տար մահու,
Վերև՝ աստված, ներքևը՝ դու…
Ասավ, բերավ շարան-շարան
Վարդ աղջիկներ, կանայք Սասման։
Ու Կոզբադին կանգնեց, ջոկեց,
Մարագն արավ, դուռը փակեց,
Քառսուն կույս աղջիկ, սիրուն, արմաղան,
Քառսուն կարճ կընիկ, որ երկանք աղան,
Քառսուն էլ երկար, որ ուղտեր բառնան,
Մըսրա Մելիքին ղարավաշ դառնան։
Դեզ-դեզ կիտեց դեղին ոսկին.
Սև սուգ կալավ հայոց ազգին։

15

Դավիթ պահապան

Հե՜յ, ո՞ւր ես, Դավի՜թ, հայոց պահապան,
Քարը պատըռվի-դո՛ւրս արի մեյդան։
Քանդած հոր վանքը որ շինեց նորից,
Ցած իջավ Դավիթ Մարութա սարից,
Ժանգոտած, անկոթ մի շեղբիկ գըտավ,
Գընաց՝ պառավի շաղգամը մըտավ։
Պառավն էր. եկավ՝ անե՜ծք, աղաղա՜կ.
— Վա՜յ, խելա՛ռ Դավիթ, շաղգամի տեղակ
Դու կըրակ ուտես, ցավ ուտես, ասավ,
Քու աչքն աշխարքում մենակ ի՞նձ տեսավ.
Կորեկըս արիր գետնին հավասար,
Էս էր մընացել ձըմեռվան պաշար,
Էս էլ կըտրում ես,
Էլ ո՞նց ապրեմ ես։
Թե կըտրիճ ես դու, աղեղդ ա՛ռ գընա՛,
Քու հոր աշխարքին տիրություն արա՛,
Քու հոր գանձը կե՛ր,
Թողել ես անտեր,
Մըսրա թագավոր մեր ի՞նչն է տանում։
— Մըսրա թագավոր քու աչքն է հանում,
Դանդալոշ Դավիթ. ղըրկել է հըրեն,
Եկել են Սասմա քաղաքի վըրեն
Բադին, Կոզբադին,
Սյուդին, Չարխադին,
Թալան են տալիս բովանդակ Սասուն.
Քառսուն բեռ ոսկի խարաջ են ուզում,
Քառսուն կույս աղջիկ սիրուն, արմաղան,
Քառսուն կարճ կընիկ, որ երկանք աղան,
Քառսուն էլ երկար, որ ուղտեր բառնան,
Մըսրա Մելիքին ղարավաշ դառնան։
— Ի՞նչ ես, ա՛յ պառավ, էլ ինձ անիծում.
Ցույց տուր մի տեսնեմ — որտե՞ղ են ուզում։
— Որտեղ են ուզում… Մահըս տանի քե՜զ.
Դո՛ւ պետք է էն հոր զավակը լինե՜ս…
Եկել ես՝ էստեղ շաղգամ ես լափում…
Ոսկին Կոզբադին ձեր տանն է չափում,
Աղջիկներ փըլեկ մարագն են լըցրած։
Շաղգամը թողեց Դավիթ ու գնաց։
Տեսավ՝ Կոզբադին իրենց տան միջին,
Թափում է ոսկին թեղած առաջին,
Սյուդին, Չարխադին պարկերն են բըռնել,
Ձենով Օհանն էլ շըլինքը ծըռել,
Կանգնել է հեռու, ձեռները ծոցին։
Տեսավ, աչքերը արնով լըցվեցին։
— Վե՛ր կաց, Կոզբադին, հեռո՛ւ կանգնիր դու,
Իմ հոր ոսկին է — ես եմ չափելու։
— Կոզբադին ասավ. — Է՜յ, Ձենով Օհան,
Կըտաս — տո՛ւր խարջը էս օխտը տարվան,
Թե չէ՝ կըգնամ, միրուքըս վըկա,
Մըսրա-Մելիքին կը պատմեմ, կըգա,
Ձեր Սասմա երկիր քար ու քանդ կանի,
Տեղը կըվարի, բոստան կըցանի։
— Կորե՛ք, անզգամ դուք Մըսրա շներ,
Բա չե՞ք իմացել դուք Սասմա ծըռեր…
Մեռա՞ծ եք կարծում դուք մեզ, թե՞ շըվաք,
Կուզեք մեր երկիր դընեք խարջի տա՜կ…
Բարկացավ Դավիթ, չափը շըպըրտեց,
Տըվավ Կոզբադնի գըլուխը ջարդեց,
Չափի փըշրանքը պատն անցավ, գընաց,
Մինչև օրս էլ դեռ գընում է թըռած։
Ու ելան՝ թափած ոսկին թողեցին,
Հայոց աշխարքից փախան գընացին
Բադին, Կոզբադին,
Սյուդին, Չարխադին։

16

Հորեղբոր միտք

Վա՜յ, վա՜յ, հորեղբա՛յր, ի՜նչ ասեմ ես քեզ.
Մենք ունենք էստեղ դեղին ոսկու դեզ,
Դու արել ես ինձ քաղաքի ծառան,
Դու թողել ես ինձ օտարի դըռան…
Հորեղբայրն ասավ. — Ա՛յ խենթ, խելագար,
Ոսկին պահել եմ Մելիքի համար,
Որ քաղցըր լինի աչքը մեզ վըրա։
Չըտըվիր, հիմի որ զորք առնի՝ գա,
Սասմա քար ու հող հեղեղի, տանի,
Ո՞վ դեմը կերթա, ո՞վ կըռիվ կանի։
— Դու կա՛ց, հորեղբա՛յր, թող գա, ե՛ս կերթամ,
Կերթամ, ե՛ս նըրան պատասխան կըտամ։
Ու մութ մարագի դըռանը զարկեց,
Փակած աղջիկներ հանեց, արձակեց։
— Գընացե՛ք, ասավ, ազատ ապրեցե՛ք,
Սասունցի Դավթին արև խընդրեցեք։

ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մի անգամ երեկոյան սինյոր Վերուչին աշխատանքից վերադառնում էր տուն։ Նա ծառայող
էր և աշխատում էր, եթե չեմ սխալվում, փոստատանը։ Սակայն նա կարող էր նաև ատամնաբույժ
լինել կամ՝ ինժեներ։ Մենք կարող ենք նրա համար ցանկացած մասնագիտություն
պատկերացնել։ Կարո՞ղ ենք, օրինակ, նրան բեղերով ու մորուքով պատկերացնել։ Հրաշալի է,
թող ուրեմն բեղերով և մորուքով լինի։ Իսկ հիմա փորձենք երևակայել, թե ինչպես է նա
հագնվում, ինչպիսին է նրա քայլվածքը, ինչպես է խոսում։ Հիմա նա քթի տակ ինքն իրեն ինչ-որ
բան է խոսում։ Եկեք թաքուն լսենք։
– Տո՛ւն, վերջապես տուն եմ գնում։ «Հարազատ տուն, երջանիկ կացարան, համեստ, խաղաղ,
թանկագին…» Էլ չե՛մ կարող։ Այնքա՜ն եմ հոգնել։ Ամբողջ օրը վազվզոց է, շուրջբոլորն այնքան
ժողովուրդ կա, փողոցում՝ ամբոխ, մեքենաների անընդհատ հոսք… Հիմա կգնամ, կփակեմ դուռը,
տիկնայք և պարոնայք, և՝ հաջողություն բոլորիդ։ Այլևս ձեզ չեմ տեսնի։ Տանս շեմից ներս կմտնեմ
և ամբողջ աշխարհը կմնա դռներից այն կողմ… Էդ մեկը որ դեռևս կարող եմ անել… Ահա այսպես։
Վերջապես ես մենակ եմ… Հրաշալի է… Նախ և առաջ՝ կորչի՜ այս փողկապը… Հիմա կոշիկները
դեն կնետենք… Կմիացնենք հեռուստացույցը… Հետո կնստենք բազկաթոռին, ոտքերը կդնենք
փոքրիկ աթոռակին, ծխախոտը կվերցնենք… Վե՛րջ, հիմա ինձ լավ եմ զգում, իսկ որ
ամենակարևորն է՝ վերջապե՜ս մենակ եմ… Ես … Իսկ դո՞ւք ով եք… Որտեղի՞ց հայտնվեցիք։
Սինյոր Վերուչիին մեղմ ժպտում էր մի սիրունիկ սինյորինա։ Մի վայրկյան առաջ նա դեռևս
սենյակում չէր, իսկ հիմա նստել էր իր դիմաց՝ բազմոցին, և ժպտալով ուղղում էր հուլունքները։
– Չե՞ք ճանաչում։ Ես հաղորդավարուհին եմ։ Դուք միացրիք հեռուստացույցը և ահա ես
այստեղ եմ։ Հիմա ձեզ վերջին նորությունները կհաղորդեմ։
Սինյոր Վերուչին զայրացավ.
– Ամոթ ունեցեք։ Դուք ոչ թե հեռուստացույցի էկրանին եք, ինչպես որ պիտի լիներ, այլ իմ
տանը, և նստել եք իմ բազմոցին։
– Բայց, ախր, ի՞նչ տարբերություն։ Երբ ես հեռուստացույցի էկրանին եմ լինում, միևնույնն
է, դարձյալ ձեր տանն եմ, և ձեզ հետ եմ խոսում…
– Բայց ինչպե՞ս այստեղ հայտնվեցիք։ Ես նույնիսկ չնկատեցի… Դուք, ի՞նչ է, ինձանից
թաքո՞ւն տուն մտաք։
– Չարժե դրա վրա գլուխ կոտրել… Դե ինչ, ձեզ հետաքրքրո՞ւմ են վերջին նորությունները։
Սինյոր Վերուչին համակերպվեց.

– Դա, իհարկե, այնքան էլ համոզիչ չէ… բայց… Ինչպես կուզեք…
Սիրունիկ սինյորինան կոկորդը մաքրեց և սկսեց։
– Եվ այսպես. «Ողջ Անգլիայում շարունակում են փնտրել «Ռիդինգ» բանտից փախած
վտանգավոր ավազակին։ Ոստիկանության կոմիսարը հայտնել է, որ իր կարծիքով հանցագործը
թաքնվել է անտառում։
Այդ պահին սինյոր Վերուչին մի ձայն լսեց, որը գալիս էր ո՛չ հեռուստացույցից, ո՛չ էլ
հաղորդավարից, այլ՝ իր թիկունքից։ Ձայնն ասաց։
– Հիմարությո՛ւն։
– Իսկ սա՞ ով է,- տեղից վեր թռավ սինյոր Վերուչին։
– Ախր սա հենց ավազակն է,- բացականչեց հաղորդավարուհին՝ տեղից չշարժվելով։-
Տեսե՛ք, նա ձեր բազկաթոռի հետևում է թաքնվել։
– Հիմարությո՛ւն,- կրկնեց ձայնը,- էդ էր մնացել, որ ձեզ ասեմ, թե որտեղ եմ թաքնվում…
Սինյոր Վերուչին վեր թռավ տեղից, նայեց այն կողմ, որտեղից ձայնն էր գալիս, և փրփրեց.
– Ինչպե՞ս եք համարձակվում։ Տեսե՛ք, նույնիսկ զինված է։ Ավազակն իմ տանն է։ Գժվե՜լ
կարելի է։
– Բայց դուք ինքներդ եք ինձ հրավիրել,- ասաց ավազակը՝ դուրս գալով թաքստոցից։
– Ե՞ս։ Լա՜վ էլ հորինել եք։ Պատկերացնո՞ւմ եք՝ ես ավազակին տուն եմ հրավիրում՝ միասին
մի գավաթ խմելու…
– Ի դեպ, ես չէի հրաժարվի։
– Ինչի՞ց։
– Մի գավաթից։
– Ախր դուք ոչ միայն ավազակ եք, այլ նաև՝ անպատկառ։ Նախ, ես հայտարարում եմ, որ
Ձեզ չեմ ճանաչում ։ Երկրորդ, Դուք հայտնվել եք այստեղ հակառակ իմ ցանկության։ Դո՛ւք,
սինորի՛նա, դրա վկան եք։
– Ո՛չ, սինյոր Վերուչի,- պատասխանեց հաղորդավարուհին,- ես չեմ կարող վկա լինել,
որքան էլ մեծ լինի ձեր ցանկությունը։ Ախր, դուք ինքներդ միացրիք հեռուստացույցը։
– Ահա թե ի՜նչ, ուրեմն այս ավազակը նույնպե՞ս…
– Իհա՛րկե, նա նույնպես ձեր տանն է հայտնվել հեռուստացույցից, ինչպես և ես։
– Մի խոսքով,- ասաց ավազակը,- դուք ինձ մի գավաթ գինի հյուրասիրելո՞ւ եք, թե՞ ոչ։
– Խնդրեմ,- պատասխանեց սինյոր Վերուչին,- անցե՛ք, նստե՛ք, տեղավորվե՛ք՝ ինչպես ձեր
տանը։ Ինձ համար արդեն պարզ է, որ ես այստեղ ոչ ոք եմ։ Սա ի՛մ տունն է, բայց ես այստեղ
տանտեր չեմ։ Դուռը փակ է, պատուհանները՝ նույնպես, բայց մարդիկ ազատ մտնում են տուն և
ինչ ուզում՝ անում են…
– Բայց դուք շատ եք ձգձգում էդ մի գավաթ գինին բերելը,- նկատեց ավազակը։
– Իսկ ե՞ս ինչ անեմ, շարունակե՞մ նորությունները հաղորդել,- հարցրեց
հաղորդավարուհին։
Եվ սինյոր Վերուչին պատասխանեց.
– Իսկ ինչու չէ, ինձ համար նույնիսկ հետաքրքիր է, թե ինչո՞վ է ավարտվելու այս
պատմությունը։
Եվ սինյորինան սկսեց կարդալ հաղորդավարի անտարբեր ձայնով. «Իմաստաբանական
զորքերի հրամանատար գեներալ Բոլոն , հայտարարել է, որ նորից պատերազմական
գործողություններ է սկսելու Պլանավիա հանրապետության դեմ, և որ պատերազմը կավարտվի
Նոր տարուց ոչ շուտ»։
– Դա այնքան էլ ճիշտ չէ,- ընդհատեց նրան ինչ-որ ձայն, և զգեստապահարանի դուռը
թափով բացվեց։
Սինյոր Վերուչին ցնցվեց.
-Ի՞նչ։ Հա՛, հասկացա․․․Գեներալ Բոլոն եք, չէ՞։ Իսկ ի՞նչ էիք անում իմ պահարանում։
– Դժվար թե դա ձեզ հետաքրքրի ,- հանգիստ պատասխանեց գեներալը։
– Այնումենայնիվ, ես ուզում եմ իմանալ,- համառորեն շարունակեց սինյոր Վերուչին,- ի՞նչ
էիք այնտեղ անում։ Ռումբե՞ր։ Ռումբեր ի՛մ պահարանում… և ի՛մ բնակարանում։ Բայց, ասացե՛ք,
ես ի՞նչ կապ ունեմ ձեր պատերազմի հետ։
-Իմ գործը, թանկագին սինյոր,- ասաց գեներալ Բոլոն,- իմաստաբանական զորքերը
ղեկավարելը և Պլանավիայի տարածքը գրավելն է, ոչ թե ձեր հարցերին պատասխանելը։ Ես եկել
եմ ասելու սինյորինային, որ իմ հայտարարությունը ճիշտ չի հաղորդվել։ Ես այսպես եմ ասել.
«Պատերազմը կավարտվի մինչև Նոր տարի, քանի որ ես կոչնչացնեմ բոլորին, բոլոր
պլանավիացիներին՝ մինչև վերջին մարդը, երկրի երեսից կջնջեմ նրանց քաղաքները, նրանց
երկիրը անապատ կդարձնեմ։
Այստեղ խոսակցությանը ցանկացավ միջամտել ավազակը.
– Չէ՛, դուք միայն լսեք նրան։ Ինչպիսի՜ եռանդ, ինչպիսի՜ ծրագրեր։ Իսկ ինձ՝ խեղճ գողիս,
Անգլիայով մեկ հետապնդում են։ Ես, այնուամենայնիվ, կուզեի իմանալ, թե մեզանից ո՞ր մեկն է
իսկական ավազակը…
– Իսկ ես,- ճչաց սինյոր Վերուչին,- ուզում եմ իմանալ,թե երբ դուք բոլորդ կհեռանաք
այստեղից ։ Դուք՝ սիրելի սինյորինա, և դուք՝ սինյոր ավազակ, և դուք՝ սինյոր գեներալ… Սա ի՛մ
տուն է, և ես ուզում եմ այստեղ մենակ մնալ։ Ինձ ամենևին չի հետաքրքրում, թե ինչ եք անում
դուք ու ինչ եք խոսում։ Բայց ես ձեր հախից կգամ և բոլորիդ դուրս կհանեմ։ Ես ոստիկանություն
կկանչեմ և կհայատարարեմ, որ դուք ներխուժել եք իմ տուն։ Հենց այդպես։ Ես կկանչեմ
կարաբիներներին, փողոցային երթևեկությունը կարգավորողներին, հրշեջներին… բոլորին
կանչեմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ե՞ս եմ իմ տանը տերը, թե՞ ոչ… Ես վերջապես ուզում եմ․․․
Բայց այդ ընթացքում, երբ հեռուստատեսության հաղորդավարուհին վերջին նորություններն էր կարդում, հանգստանալ երազող սինյոր Վերուչիիի բնակարանը լցվեց տարբեր տեսակի
մարդկանցով։ Այստեղ հայտնվեցին քաղցից ուժասպառ ինչ-որ մարդիկ, զորավարժություններից
տանջված զինվորներ, ճառեր ասող քաղաքական գործիչներ, խցանումների մեջ մնացած
վարորդներ, մարզիկներ, գործադուլ անող բանվորներ, նույնիսկ օդաչու, որը պատրաստվում էր
ռումբեր նետել… Բազմաձայն խոսքը, ճիչերը, աղմուկը, աղաղակները, երգեցողությունը և
աշխարհի տարբեր լեզուներով հայհոյանքը խառնվում էին շարժիչների հռնդոցին, ռումբերի
պայթյուններին և տանկերի դղրդոցին։
– Բավակա՜ն է,- գոռաց սինյոր Վերուչին ։
– Սա դավաճանությո՜ւն է։ Սա բռնությո՜ւն է։
Բավակա՜ն է։ Բավակա՜ն է։

Առաջադրանք
Սեղծագործությունն անավարտ է, ինքդ հորինիր շարունակությունն ու ավարտը:

Օդանավից քցում էին ատոմային ռումբ և գրավում էին տարացք և ոչնչացնում էին երկիրը։

Նկարիր հեքիաթին համապատասխան նկար ու կցիր աշխատանքիդ: Աշխատանքդ տեղադրիր բլոգում:

նկար ռումբ

Share this:

Առաջադրանք

Երկիր առանց սխալների

Ապրում էր մի մարդ,
Անհանգիստ մի մարդ:
Նա շրջագայել էր ողջ մոլորակով,
Փնտրել էր ամբողջ երկրով մեկ
Մի անսխալ երկիր:
Բայց, ցավոք, հույսերը զուր էին
Ամենուր հանդիպում էր սխալների՝
Ե՛վ հյուսիսում, և՛ հարավում,
Ամենափոքր տարածաշրջաններում
Ամենուր սխալներ էին:
Ուրեմն նա անիմա՞ստ էր փնտրում,
Ո՛չ, մենք դրա հետ համամիտ չենք:
Պետք է այլ նպատակ դնել:
Փնտրել լրիվ ուրիշ ճանապարհ.
Դադարել շրջել աշխարհից աշխարհ,
Անհանգստացնել ողջ մոլորակը,
Այլ քո երկրում պետք է շտկես
Սխալները մեկ առ մեկ:

Թարգմանեց Մկրտչյան Լիլիթը
Դպրոց-պարտեզ, 5-2դասարան

 1. Մտովի շրջագայիր հերոսի հետ, գրիր, թե որ երկրներում շրջեցիք և ի՞նչ սխալներ տեսաք:Ես  շրջագայեցի իմ Հայրենիքում։ Տեսա ինչպես մարդիկ կարողանում են վնաս տալ բնությանը։
 2. Ի՞նչ սխալներ ես դու գործել, որոնց համար զղջացել ես:Երբ  ինչ-որ բան են  ինձ  ասում,   ես իմպես եմ անում, բայց հետո զղճում եմ:
 3. Ի՞նչ է սխալը:   Սխալը մի երևույթ է, որից չի կարող փախչել ոչ մեկ:

Հին ասացվածքներ

Մի քաղաքում, որի բարքերի և սովորույթների մասին ես մի ուրիշ անգամ կպատմեմ, կա մի անհեթեթ, ուղղակի հնաոճ մի շենք:  Դա Հին Ասացվածքների ապաստանն է: Այստեղ հանգստանում են ծերացած Հին Ասացվածքները, որոնք մի ժամանակ եղել են երիտասարդ և էներգիայով լի, ու հիմա քչերին են հետաքրքրում: Ես կարծես թե ասացի ՝ հանգստանո՞ւմ են: Ո՛չ, ճիշտ կլինի ասել՝ խոսում են և անվերջ վիճում:
-էշ ծնվել ես, էշ էլ կմահանաս, – օրինակ հայտարարեց մի Հին Ասացվածք:
— Ոչ, – հակաճառում են նրան զրուցակիցները: – Իսկ եթե սովորե՞լ: Ջանասիրաբար և ամբողջ ուժերով և ընդհանրապես, եթե շատ ցանկանաս, կարելի է ամեն ինչի հասնել:
-Երջանիկ է նա, ով քչով է բավարարվում, – հայտարարում է մի ուրիշ Հին Ասացվածք:
— Ճիշտ չէ,-միանգամից խառնվում է մի ուրիշ Հին Ասացվածք,-եթե մարդիկ բավարարվեին նրանով ինչ ունեին, նրանք մինչև հիմա կապրեին կապիկների պես ծառերի վրա:
-Նա, ով ամեն ինչ անում է ինքնուրույն, աշխատում է երեք հոգու փոխարեն,- լսվում է ևս մեկի ձայնը:
Եվ հենց այդ պահին ինչ-որ մեկը հակաճառում է.
-Ո՛չ, ով աշխատում է ինքնուրույն, նա աշխատում է միայն մի հոգու փոխարեն: Բայց ուժը միասնության մեջ է:
Հին ասացվածքները մի պահ լռում են, հետո Ամենահին Ասացվածքը շարունակում է խոսակցությունը.
-Ով ուզում է խաղաղություն, նա պատրաստ է պատերազմի:
Այդ ժամանակ երիտասարդ Հին Ասացվածքը տալիս է նրան կատվախոտի կաթիլներ և համբերատար բացատրում, որ նա, ով ուզում է խաղաղություն, պետք է ստեղծի խաղաղություն, այլ ոչ թե պայթուցիկներ:
Եվս մի Հին Ասացվածք հայտարարում է.
-Ամեն մեկն իր տան մեջ ինքն է իր թագավորը:
-Բայց այդ դեպքում,- հակաճառում են նրան միանգամից բոլոր Հին Ասացվածքները, — ինչու են բոլորը պարտավոր հարկեր վճարել՝ լույսի, գազի…, այ քեզ թագավոր:
Ինչպես տեսնում եք, Հին Ասացվածքները վիճելով միմյանց հետ, մեկ-մեկ խելացի բաներ էլ են ասում, հատկապես երբ քննադատում են միմյանց: Եվ կարևորը՝ հակաճառել և անմիջապես  ասել  բոլորովին հակառակը, ինչ ասված էր:
-Ամենաքաղցրը վերջում,- օրինակ ասում է ասացվածքներից մեկը:
Բայց մյուսը միանգամից հակաճառում է.
-Ոչ, ամենադժվարը՝ վերջում:
Եվ ես խղճում եմ նրանց: Նրանք չեն նկատում, որ աշխարհը փոխվում է, որ հին ասացվածքների հետ հեռու չես գնա, որ կյանքը կարող են փոխել միայն երիտասարդ, համարձակ մարդիկ, լավ, հմուտ ձեռքերով և խելացի ու պարզ գլխով: Այնպիսին, ինչպիսին եք դուք:

Թարգմանեց Մկրտչյան Էլենը
Նոր դպրոց, 5-3 դասարան

 1. Շարունակիր հետևյալ ասացվածքները՝
  Ամռանը պառկես հովեր, ձմռանը… սատկեն կովեր.
  Աջով տուր, ձախով ….ձախով վերցրու
  Շան հետ ընկերացիր, փայտը …ձեռքիցդ մի գցիր.
  Թրի կտրածը կլավանա, լեզվի …չի լավանա..
 2. Ասա ասացվածքներ և ինքդ էլ հակաճառիր: 
 3. Իր աչկի գերանը չի տեսնում, ուրիշի աչքի փուշն է տեսնում
 4. Լավ է կույր աչքով, քան թե կույր մտքով

 

 

Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը

 1. Համեմատ՛ր.
 • ¾ > 3/5
 • 4/7 < 4/5
 • 6/17 < 6/15
 • 9/29 < 9/28
 • 7/123 < 7/103
 • 25/142 = 25/142
 • 14/19 < 14/16
 • 17/18 = 17/18
 1. Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով
 • 6/564, 6/321, 6/222,  6/120, 6/112, 6/108, 6/100, 6/99, 6/82, 6/67, 6/32, 6/17, 6/7,
 1. Համեմատի՛ր
 • 3/5 մ <    ¾ մ
 • 4/30 ժ <    4/15 ժ
 • 2/5 լ >     2/10 լ
 • 7/20 կգ <     7/10 կգ
 1. Լրացրե՛ք աղյուսակը
                  Մասը

Թիվը

 

3/4 3/6 3/8 3/16 3/24 3/48
48 36 24 18 9 6 3
96 72 48 36 18 12 6
 1. Արան իր ունեցած դրամի 3/5 մասը ծախսեց գիրք գնելու, իսկ 1/5 մասը՝ տետր գնելու համար: Որքա՞ն դրամ մնաց Արայի մոտայդ գնումներից հետո, եթե նա ուներ 1000 դրամ:

1000×3:5=600

1000×1:5=200

600+200=800

1000-800=200 դրամ

 1. Վարորդը ձմերուկի 3/5 մասը դատարկեց առաջին խանութում, իսկ մնացած 2500 կգ-ը՝ երկրորդ խանութում: Վարորդը որքա՞ն ձմերուկ դատարկեց առաջին խանութում:

2500×5:2=6250կգ

6250-2500=3750կգ

Երկու թվերի գումարը 200 է: Դրանցից մեկը 4 անգամ մեծ է մյուսից: Որո՞նք են այդ թվերը:

1+4=5մաս 200։5=40 4×40=160

 1. Գործնական աշխատանք:

Սիրելի սովորողներ, այս աշխատանքի կատարման ընթացքը տեսագրու՛մ եք, բեռնում ձեր յութուբյան ալիքում և հղումը ուղարկում ինձ:

Վերցրու՛ 2 մ երկարությամբ 3 թել՝ ցանկալի է տարբեր գույների: Առաջինը բաժանիր 10, երկրորդը՝ 5, երրորդը՝ 4 հավասար մասերի: Հաշվի՛ր առաջին թելի 3/10 մասի, երկրորդի՝ 3/5 մասի, երրորդի ¾ մասի երկարությունները և լրացրու՛ աղյուսակը:

Չմոռանաս 2 մետրը դարձնել սմ նոր կատարել հաշվումներ:

Մասը Երկարությունը
3/10          60
3/5          120
3/4         150